Όροι χρήσης

Android, το Android Market και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc

Developers συμφωνούν ότι το φόρτωμα εφαρμογές τους στην ιστοσελίδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή e-mail, να μας δώσει τα δικαιώματα για να τα δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων apk, εικόνες και περιγραφές.

Οι πληροφορίες και τα προϊόντα στη διάθεσή σας σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν λάθη, υπόκεινται σε περιόδους διακοπών και παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς καμία εγγύηση.

Androidware δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβείς περιεχόμενο, για τη λειτουργία οποιουδήποτε από τους συνδέσμους σε σχετικές ιστοσελίδες.

Androidware δεν μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε από τα προϊόντα λογισμικού, ή για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από αυτούς ή πιθανή έλλειψη καταλληλότητας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το λογισμικό του έργου για την τεχνική υποστήριξη.

Αναζήτηση με τη συσκευή
Η συσκευή μου